Nieuws

Soil Best houdt u graag op de hoogte. Activiteiten, nieuwe ontwikkelingen, resultaten, u kunt ze vinden op deze nieuwspagina.   

Akkerwijzer

Met zoeken naar mogelijkheden voor duurzaam telen houdt Soil Best zich bezig. Producten zijn ontwikkeld, ook voor de uienteelt. Wat zijn de ervaringen?

Lees meer

Boomzorg

Bodemleven gamechanger in strijd tegen klimaatverandering…

Lees meer

Fieldmanager

Een aanpak met mycorrhizaschimmels is duurzaam, klimaatbestendig en kosteneffectief voor sportvelden…

Lees meer

Volkskrant, 24 juni 2023

Droge periodes komen steeds vaker voor. Bodemschimmels kunnen droogtestress van planten verminderen. Planten met deze schimmels kunnen dan ook perioden van droogte overleven. De Volkskrant heeft samen met Dr. Ir. Jacqueline Baar van Soil Best locaties bekeken waarin zij de werking van de schimmels heeft toegelicht.

Lees meer

Akkerwijzer

In het afgelopen jaar is het tumultueus geweest in de land- en tuinbouw. Regels veranderen en het lijkt wel of niets bij het oude mag blijven. En daar zijn nu ook biostimulanten bijgekomen. Biostimulanten worden van alle kanten aangeboden. Is dit weer een nieuwe bedreiging, of biedt het kansen?

Lees meer

Steeds grotere rol voor bodemleven bij toekomstbestendige akkerbouw

Webinar Biokennisweek: Topartikel in Ekoland

Er is een groeiende vraag naar duurzame teeltstrategieën. Op 16 januari 2023 heeft Dr. Ir. Jacqueline Baar, directeur/adviseur van Soil Best BV, een webinar gegeven over mogelijke duurzame teeltstrategieën met de inzet van erkende biostimulanten.

Lees meer

Topbodem, Akkerwijzer

De toepassing van BioMyPro-NemC in combinatie met stikstofbindende bacteriën leidde tot de hoogste opbrengst van de aardappelen in een proef met aardappelen van het ras Melody in 2022 (zie Fig. 1). De opbrengst was ruim 70.000 kg/ha.

Lees meer

Bodem als basis voor duurzaam telen

Bodem als basis voor duurzaam telen

Gewassen telen met minder kunstmest en minder gewasbeschermingsmiddelen is steeds meer de realiteit. En er zijn mogelijkheden voor. Soil Best directeur Jacqueline Baar legt uit.

Lees meer

Sediment voor toepassing in akkerbouw

Sediment voor toepassing in akkerbouw

In opdracht van de Provincie Gelderland is door Soil Best BV van 2020 tot 2022 onderzoek verricht naar de mogelijkheden om op duurzame wijze verontreinigd sediment uit watergangen geschikt te maken tot substraat dat kan worden toegepast op akkers.

Lees meer

Topbodem, Akkerwijzer

Droogte komt ook in ons “natte” Nederland voor. In de afgelopen vijf jaar was elk jaar te droog met uitzondering van 2021. We kunnen er niet meer op rekenen dat er voldoende regen valt in Nederland en daarbuiten. Toch willen we gewassen blijven telen. Dat vraagt om aanpassingen. Zo’n aanpassing is het telen van de gewassen met mycorrhizaschimmels. Met deze bodemschimmels hebben planten duidelijk minder last van droogte.

Lees meer

Topbodem, Akkerwijzer

Groenbemesters zijn een goede voorbereiding voor de volgende teelt. Een nog betere voorbereiding is het inzaaien van groenbemesters met bodemschimmels. De voeding in de bodem wordt door de bodemschimmels in BioMyPro-Terra aangeleverd. Kunstmest is niet nodig. De schimmels in BioMyPro-Terra doen nog meer dan aanleveren van nutriënten uit de bodem: bevorderen van wortelgroei, verbeteren van bodemstructuur en verhogen van de weerbaarheid tegen pathogene schimmels en aaltjes. Natuurlijke bemesting met een plus.

Lees meer

Topbodem mei 2022

Topbodem, Akkerwijzer

Veel stikstof komt voor in de lucht, bijna 80%. De stikstof in de lucht kan door bacteriën bruikbaar worden gemaakt als bemesting voor planten. BioMyPro-Blad bevat zulke bacteriën. Als BioMyPro-Blad wordt toegepast is minder kunstmest nodig.

Lees meer