Akkerwijzer, 4 april 2023

In het afgelopen jaar is het tumultueus geweest in de land- en tuinbouw. Regels veranderen en het lijkt wel of niets bij het oude mag blijven. En daar zijn nu ook biostimulanten bijgekomen. Biostimulanten worden van alle kanten aangeboden. Is dit weer een nieuwe bedreiging, of biedt het kansen?

Biostimulanten als landbouw productiemiddel

Over biostimulanten is veel gepubliceerd het afgelopen jaar. De Europese meststoffenverordening (2019/1009) is in juli 2022 in Europa ingegaan. Biostimulanten vallen dan ook onder de nieuwe Europese Meststoffen verordening EU 2019/1009. Volgens deze verordering kan aan biostimulanten een CE-markering of CE-label worden toegekend. Een CE-label geeft aan dat het product van goede kwaliteit en veilig is. Ook mogen producten met CE-label worden verhandeld binnen de EU. Met deze regelgeving worden biostimulanten officieel binnen de Europese Unie erkend als landbouw productiemiddel.

Biostimulanten met CE-label

Biostimulanten met een CE-label voldoen aan de regelgeving en ze zijn ook nog eens getoetst op werking en veiligheid. Deze biostimulanten springen als het ware uit het enorme aanbod van biostimulanten dat van alle kanten wordt aangeboden.

Soil Best BV heeft haar producten laten toetsen door een de EU aangewezen instituut, een zogeheten notified body. De BioMyPro-producten van Soil Best hebben de toetsing doorstaan en hebben het CE-label toegekend gekregen.

Biostimulanten, ook de erkende biostimulanten van Soil Best, hebben als doel het bevorderen van efficiënt gebruik van nutriënten door planten. Ook dragen biostimulanten er aan bij dat planten beter bestand zijn tegen abiotische stress, zoals droogte of verzilting. Ook kunnen biostimulanten de kwaliteit van het geoogst product verbeteren.

In de teelt

In de teelt van gewassen kunnen biostimulanten worden ingezet. Dit maakt een duurzame teeltstrategie mogelijk. Biostimulant zijn gunstig voor het gewas, en ook voor het wortelmilieu. Ook leidt de toepassing van biostimulanten tot een sterker gewas. Het opnemen van biostimulanten in de teeltstrategie kan dan ook tot meer opbrengst leiden.

BioMyPro-producten: erkende biostimulanten met CE-label

Wij bieden verschillende biostimulanten met CE-label aan. Eén daarvan is BioMyPro-NemC, dat breed ingezet kan worden en toegepast kan bij alle gewassen. BioMyPro-NemC bevat chitosan, dat wordt geproduceerd uit chitine. Toepassing van BioMyPro-NemC leidt tot meer wortelgroei. En een grotere hoeveelheid wortels nemen meer nutriënten op. Dit alleen al kan leiden tot meer opbrengst.

Een andere biostimulant, die we aanbieden is BioMyPro-Blad. Dit product bevat twee bacteriën die de plant voorzien van stikstof: Azotobacter sp. en Azospirillum sp. Deze bacteriën leveren stikstof uit de lucht aan de planten. Het zijn in feite natuurlijke bemesters. De stikstof nemen de bladeren op: natuurlijke stikstof bladbemesting. Het is mogelijk om de van nature voorkomende bacteriën in het bladmilieu aan te vullen met stikstof bindende bacteriën. Azotobacter sp. en Azospirillum sp. leggen stikstof vast tot ca. 30 kg N/ha per groeiseizoen, zo is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Toepassing van BioMyPro-Blad is langdurig, ook in droge periodes, omdat de stikstof afkomstig van de Azotobacter sp. en Azospirillium sp. bacteriën direct via de bladeren wordt opgenomen. Ook kunnen de Azotobacter sp. en Azospirillium sp. worden toegediend bij het zaaien of poten. In de bodem zijn deze bacteriën eveneens actief. Als BioMyPro-Blad wordt toegepast is minder kunstmest nodig.

Proeven

Uit proeven is gebleken dat toepassing van BioMy-Pro-NemC leidde tot meer opbrengst. De resultaten van een veldproef in 2022 lieten zien dat drie keer toedienen van BioMyPro-NemC samen met BioMy-Pro-Blad leidde tot ca. 5 tot 15% meer aardappelen dan gangbare teelt.

De resultaten van deze proef geeft aan dat biostimulanten meerwaarde kunnen hebben in de teelt van gewassen. Een nog grotere meerwaarde hebben deze biostimulanten op percelen, of delen daarvan, waar geen meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen mogen worden toegepast.

Kennis maken met biostimulanten?

Aan de ene kant is het nieuw en anders, aan de andere kant ligt de mogelijkheid er om kennis te maken met biostimulanten. Er zijn nu dus erkende biostimulanten met een CE-label op de markt. Deze producten zijn veilig om toe te passen. Kennis maken met deze biostimulanten met CE-label, biedt de mogelijkheid om ervaring op te doen voor de toekomstige land- en tuinbouw. In de toekomst zullen biostimulanten een grotere rol gaan spelen, omdat ze bijdragen aan een weerbaarder gewas.

Interesse in de toepassing van de biostimulanten?

U kunt contact met ons opnemen via 06-83190634 of info@soilbest.nl