Wortelbiologie analyse

Deze analyse is gericht op het wortelmilieu. Rondom en in de wortels komt veel bodemleven voor. De wortelbiologie analyse geeft informatie over het voorkomen van ziekteverwekkende en symbiotische schimmels, bijv. mycorrhizaschimmels. Ook geeft deze analyse inzicht in de ontwikkeling en conditie van wortels.

Op basis van de analyseresultaten stelt Soil Best een praktisch advies op om de bodem te herstellen. In dit advies wordt aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Deze analyse is geschikt voor elke plantensoort, boomsoort en gewas op elke bodem.