Topbodem, Akkerwijzer

Hoogste opbrengst

De toepassing van BioMyPro-NemC in combinatie met stikstofbindende bacteriën leidde tot de hoogste opbrengst van de aardappelen in een proef met aardappelen van het ras Melody in 2022 (zie Fig. 1). De opbrengst was ruim 70.000 kg/ha.

De opbrengst van de aardappelen behandeld met BioMyPro-NemC en stikstofbindende bacteriën was ruim 5% hoger dan onbehandeld.

Fig. 1. Behandeling met BioMyPro-NemC in combinatie met stikstofbindende bacteriën leidde tot de hoogste opbrengst van aardappelen van het ras Melody in de proef in Standdaarbuiten in 2022. Beh 1 = een fungicide, beh 2 = een ander fungicide, beh 3 = combinatie van beide fungiciden.

De opbrengstverhoging door BioMyPro-NemC samen met stikstofbindende bacteriën varieerde van ruim 5% tot 15% ten opzichte van de fungicide behandelingen. 

Deze proef met aardappelen van het ras Melody is uitgevoerd om de toepassing van BioMyPro-NemC in combinatie met stikstofbindende bacteriën te onderzoeken. Daarbij is nagegaan of het mogelijk is om een hogere opbrengst met deze combinatie te behalen ten opzichte van gangbare behandelingen met fungiciden.

In samenwerking met Soil Best BV is door Theunisse BV in 2022 het onderzoek in de proef uitgevoerd (zie Foto 1). De proef lag in Standdaarbuiten in Noord-Brabant. 

Foto 1. Aardappelplanten van het ras Melody in de proef in Standdaarbuiten in 2022.

In april 2022 werden de aardappelen gepoot en werden de rijbehandelingen toegepast. Daarbij is BioMyPro-NemC in de rij gespoten over de aardappelen bij het poten. Ook zijn de stikstofbindende bacteriën toegediend bij het poten. BioMyPro-NemC is nogmaals toegepast op de bodem voor het frezen, en nog een keer voor het sluiten van het gewas. 

De aardappelen zijn geoogst in oktober 2022. 

Meer duurzaam telen 
Uit de proef komt naar voren dat BioMyPro-NemC in combinatie met stikstofbindende bacteriën kan bijdragen aan een meer duurzame teelt. Meer voordelen heeft BioMyPro-NemC. De toepassing daarvan leidt over het algemeen tot de vorming van een groter aantal wortels.

De stikstofbindende bacteriën hebben een extra positief effect. De bacteriën binden stikstof uit de lucht. Deze stikstof kan dan beschikbaar komen voor de planten en worden opgenomen door de wortels. Als de wortelgroei bevordert wordt door BioMyPro-NemC, kan er ook meer stikstof worden opgenomen.

Toepassing en dosering
BioMyPro-NemC is een vloeibaar product dat wordt geleverd door Soil Best. BioMyPro-NemC kan dan ook gespoten worden op de bodem en over de gewassen. 

De dosering van BioMyPro-NemC is 10 liter per hectare. In de teelt van aardappelen spuiten in de rij bij het poten, bij het frezen en voor het sluiten van het gewas wordt aanbevolen.

De stiktofbindende bacteriën worden door Soil Best geleverd in het product BioMyPro-Blad. 
Ook dit product kan worden gesproten.

Zowel BioMyPro-NemC als BioMyPro-Blad zijn erkende biostimulanten onder (EU) 2019/1009 Regelgeving Module B.