Topbodem, Akkerwijzer

Groenbemesters zijn een goede voorbereiding voor de volgende teelt. Een nog betere voorbereiding is het inzaaien van groenbemesters met bodemschimmels. De voeding in de bodem wordt door de bodemschimmels in BioMyPro-Terra aangeleverd. Kunstmest is niet nodig. De schimmels in BioMyPro-Terra doen nog meer dan aanleveren van nutriënten uit de bodem: bevorderen van wortelgroei, verbeteren van bodemstructuur en verhogen van de weerbaarheid tegen pathogene schimmels en aaltjes. Natuurlijke bemesting met een plus.

Hoe werkt het?
BioMyPro-Terra bevat bodemschimmels. Deze schimmels zijn zogeheten myorrhizaschimmels. Deze schimmels nemen alle nutriënten uit de bodem op behalve koolstof. De koolstof verkrijgen de schimmels van de planten via de wortels. De schimmels bevorderen de wortelgroei en groeien de wortels in. De koolstof gaat naar de schimmels en de wortels nemen nutriënten uit de schimmeldraden op. De mycorrhizaschimmels kunnen meters diep de bodem in groeien en op plekken komen waar de wortels niet komen. De schimmels zijn dan eigenlijk ook natuurlijke bemesters (zie Boek Mycorrhizaschimmels, 2007). Kunstmest is niet meer nodig als deze natuurlijke bemesters worden toegepast.

Van deze natuurlijke bemesters kunnen we veel meer gebruik maken, ook bij groenbemesters. Mycorrhizaschimmels leveren nutriënten aan de meeste groenbemesters, zoals:

 • Vlinderbloemigen (wikke, lupine, erwten, klaver)
 • Vlas
 • Zonnebloem
 • Afrikaantjes
 • Japanse haver

Toepassing van myorrhizaschimmels heeft nog meer voordelen (zie Boek Mycorrhizaschimmels, 2007). Een paar voordelen van mycorrhizaschimmels, die bij toepassing bij groenbemesters veelal worden waargenomen zijn een verbeterde bodemstructuur en een toename in de bodemweerbaarheid. De hoeveelheid ziekteverwekkende schimmels en aaltjes in de bodem neemt af.

Proeven
In een veldproef is BioMyPro-Terra meegezaaid met een groenbemester mengsel met zomerwikken, alexandrijnse klaver, japanse haver, vlas en bladrammenas in een kleigrond. De toepassing met BioMyPro-Terra werd vergeleken met groenbemesters die bij zaaien kunstmest, nl. 70 kg KAS, hadden gekregen. De bodemstructuur van de behandeling met BioMyPro-Terra was beter dan die met kunstmest. De groenbemesters met BioMyPro-Terra hadden aanzienlijk meer wortels, vooral veel fijn vertakte wortels dan de kunstmestbehandeling. Uit microscopisch onderzoek bleek dat de wortels vitaler waren dan bij de kunstmest behandeling. Mycorrhizaschimmels werden rondom en in de wortels waargenomen. In de bodem waren de sporen van de schimmels toegenomen.

In een zandgrond is nagegaan hoe japanse haver reageerde op een behandeling met BioMyPro-Terra ten opzichte van kunstmest. BioMyPro-Terra werd meegezaaid bij het inzaaien van japanse haver. Er is geen kunstmest gebruikt. De wortelgroei werd bevorderd. Veel meer wortels zijn gevormd bij de japanse haver dan met kunstmest.

In april 2022 is een proef met vijf verschillende groenbemester mengsels opgezet in een kleigrond in Noord-Brabant. In deze proef wordt onderzocht in welke mate het nutriëntgehalte van de bodem van invloed is op de ontwikkeling van de mycorrhizaschimmels in BioMyPro-Terra.

De voordelen van BioMy-Terra:

 • Natuurlijke bemesting
 • Langdurige werking
 • Minder kunstmest nodig
 • Verbetert bodemstructuur
 • Verhoogde weerbaarheid tegen ziekteverwekkende schimmels en aaltjes
 • Geschikt voor de meeste groenbemesters
 • Goede voorbereiding voor de volgende teelt
Meer wortels bij japanse haver met BioMyPro-Terra (rechts) dan met kunstmest.

Toepassing

BioMyPro-Terra kan bij de meeste groenbemesters worden toegepast. BioMyPro-Terra kan worden meegezaaid met het zaad van de groenbemesters.

BioMyPro-Terra bevat mycorrhizaschimmels in granulaat van verschillende grootte. Door de zaden van de groenbemester wordt BioMyPro-Terra gemengd voorafgaand aan het zaaien. De mycorrhizaschimmels worden dan ook direct meegezaaid met het zaad. Als BioMyPro-Terra wordt toegepast, is kunstmest niet nodig.