Bodemanalyse uitgebreid

Soil Best kan zorg dragen voor een uitgebreide analyse van de bodem. Het gehalte aan macro- en micronutriënten in een bodem wordt bepaald, de pH, EC, het organische stofgehalte en de CEC. Deze bodemcomponenten zijn van invloed op de groei van planten, bomen en gewassen als ook op de ontwikkeling van het bodemleven.

Een praktisch advies wordt opgesteld op basis van de analyseresultaten door Soil Best. In dit advies wordt op aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Deze analyse is geschikt voor elke bodem.