Nieuws

Soil Best houdt u graag op de hoogte. Activiteiten, nieuwe ontwikkelingen, resultaten, u kunt ze vinden op deze nieuwspagina.   

Topbodem, Akkerwijzer

Groenbemesters zijn een goede voorbereiding voor de volgende teelt. Een nog betere voorbereiding is het inzaaien van groenbemesters met bodemschimmels. De voeding in de bodem wordt door de bodemschimmels in BioMyPro-Terra aangeleverd. Kunstmest is niet nodig. De schimmels in BioMyPro-Terra doen nog meer dan aanleveren van nutriënten uit de bodem: bevorderen van wortelgroei, verbeteren van bodemstructuur en verhogen van de weerbaarheid tegen pathogene schimmels en aaltjes. Natuurlijke bemesting met een plus.

Lees meer

Topbodem mei 2022

Topbodem, Akkerwijzer

Veel stikstof komt voor in de lucht, bijna 80%. De stikstof in de lucht kan door bacteriën bruikbaar worden gemaakt als bemesting voor planten. BioMyPro-Blad bevat zulke bacteriën. Als BioMyPro-Blad wordt toegepast is minder kunstmest nodig.

Lees meer

Topbodem, Akkerwijzer

Steeds meer gunstige ervaringen met chitine komen er. Van chitine of bewerkte chitine, zoals chitiosan, zijn er goede berichten. Chitine is het op één na belangrijkste natuurlijke polymeer ter wereld en heeft unieke eigenschappen. De toepassing van deze biologische component lijkt geschikt voor toepassingen in de akkerbouw.

Lees meer

Het boek Mycorrhizaschimmels, sleutelfactor van duurzame landbouw en natuur, met Dr. Ir. Jacqueline Baar als eerste auteur, is nog beschikbaar!

Wil je meer weten over mycorrhizaschimmels? En hoe je deze bodemschimmels kunt toepassen met praktijkervaringen in Nederland en België, dan kun je dat lezen in het boek Mycorrhizaschimmels. Dit boek is uitgegeven door de KNNV-uitgeverij. ISBN 9789050112772.

Lees meer

Topbodem, Akkerwijzer

Het is alweer bijna eind augustus. De wintertarwe, wintergerst en winterrogge worden binnenkort weer gezaaid. De tijd van voorbereiding lijkt dan ook aangebroken.

Lees meer

Topbodem, Akkerwijzer

BioMyPro-NemC is een duurzaam product met natuurlijke stoffen. Chitine is de hoofdcomponent. De overige natuurlijke stoffen versterken de werking van de chitine. BioMyPro-NemC valt onder de meststoffen en kan zowel over de bodem als over de gewassen worden gespoten.

Lees meer

Webinar Biokennisweek 2021: Meer doen met bodemleven: Van producten naar teeltstrategie

Er komen steeds meer producten op de markt om het bodemleven te stimuleren en te herstellen. Maar, hoe weten we welke producten het beste kunnen worden toegepast? Wil je daarover meer kennis op doen, volg dan dit webinar.

Lees meer

Soil Best in het nieuws: Iedere boom zou met mycorrhizaschimmels geplant moeten worden

Mycorrhizaschimmels zijn essentieel voor de groei van bomen en gunstig voor het klimaat. Hoe dat precies zit, kunt in lezen in het artikel in Boomzorg.

Lees meer