Topbodem mei 2022

Topbodem, Akkerwijzer

Veel stikstof komt voor in de lucht, bijna 80%. De stikstof in de lucht kan door bacteriën bruikbaar worden gemaakt als bemesting voor planten. BioMyPro-Blad bevat zulke bacteriën. Als BioMyPro-Blad wordt toegepast is minder kunstmest nodig.

Wat is BioMyPro-Blad?

BioMyPro-Blad bevat de stikstofbindende bacterie Azotobacter sp. Deze bacterie is in staat om stikstof uit de lucht op te nemen en om te zetten in ammoniumstikstof. Als BioMyPro-Blad op de bladeren worden aangebracht, dan produceren de Azotobacter sp. bacteriën de ammoniumstikstof op de bladeren. Natuurlijke bladbemesting, die langdurig werkt. Immers, de Azotobacter sp. bacteriën blijven actief op de bladeren. De gebruikelijke stikstofgift via bodem of blad kan flink gereduceerd worden door toepassing van BioMyPro-Blad.

Stikstof producerende bacteriën

De Azotobacter sp. bacteriën in BioMyPro-Blad spelen een belangrijke rol in de stikstofkringloop in de natuur. Stikstof in de lucht, atmosferische stikstof, is niet toegankelijk voor planten. Azotobacter sp. bacteriën zijn in staat om de stikstof uit de lucht op te nemen, te binden, en om te zetten in ammonium.

Van nature komen Azotobacter sp. bacteriën voor in de bodem. Daar zorgen de bacteriën voor natuurlijke ammoniumbemesting. Door de Azotobacter sp. bacteriën op bladeren aan te brengen, wordt natuurlijke stikstof bladbemesting gecreëerd. Het aanbrengen van Azotobacter sp. in het bladmilieu was een enorme innovatie. Inmiddels is dit een bewezen aanpak. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Azotobacter sp. bacteriën 30 kg N/ha per groeiseizoen kunnen produceren dat door de bladeren wordt opgenomen.

Azotobacter sp. bacteriën

Proeven

In een proef is BioMyPro-Blad met Azotobacter sp. bacteriën gespoten over uien, tarwe en aardappelen. Na acht weken zijn bladeren verzameld. Uit microscopisch onderzoek in het laboratorium bleken de bladeren van de verschillende gewassen nog steeds Azotobacter sp. bacteriën te bevatten. In een langdurige droge periode is onderzocht of de Azotobacter sp. bacteriën effectief waren bij aardappelen. Het bleek dat de groei van de aardappelen werd bevorderd, terwijl kunstmest geen effect had. Door de droogte werd de kunstmest niet meer opgenomen door de aardappel planten.

Praktijkervaring is opgedaan met BioMyPro-Blad in verschillende teelten. Tijdens de teelt van uien leidt toepassing van BioMyPro-Blad tot een blijvend vitaal gewas en goede opbrengst. Bij aardappelen en granen kan de stikstof in het tweede deel van de teelt worden gegeven via de bladeren met BioMyPro-Blad. Daarmee kan stikstof bemesting worden gegeven, die via de bodem nauwelijks of niet wordt opgenomen.

Wat zijn de voordelen van BioMy-Blad?

  • Efficiënte stikstof bemesting via blad
  • Langdurige werking
  • Minder kunstmest nodig
  • Geen uitspoeling
  • In droge periodes ook stikstofopname
  • Voor alle gewassen

Toepassing

BioMyPro-Blad kan in alle gewassen toegepast worden. BioMyPro-Blad wordt gespoten over het gewas. BioMyPro-Blad is geschikt voor zowel de gangbare als de biologische teelt.