Bodemanalyse eenvoudig

Met deze analyse van de bodem worden de pH, EC, het organische stofgehalte en het vochtgehalte van de bodem bepaald. Deze vier bodemcomponenten geven een indicatie van de toestand van de bodem.

Soil Best geeft een praktisch advies op basis van de analyseresultaten. In dit advies wordt aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Deze analyse is geschikt voor elke bodem.