Regenworm analyse

Regenwormen spelen een belangrijke rol bij de vertering van strooisel in de bodem. Daaruit maken regenwormen nutriënten vrij in de bodem. Regenwormen verbeteren de bodemstructuur.

Op basis van het resultaat van de analyse kan worden bepaald of voldoende regenwormen aanwezig zijn en het bodemleven in balans is.

Deze analyse is geschikt voor elke bodem.