Sediment voor toepassing in akkerbouw

Sediment voor toepassing in akkerbouw

In opdracht van de Provincie Gelderland is door Soil Best BV van 2020 tot 2022 onderzoek verricht naar de mogelijkheden om op duurzame wijze verontreinigd sediment uit watergangen geschikt te maken tot substraat dat kan worden toegepast op akkers. Het sediment was verontreinigd met zware metalen, minerale oliën, pcb’s en PFAS. Onderzocht is of het mogelijk is om sediment te begroeien met mengsels kruidachtige planten geïnoculeerd met verschillende soorten mycorrhizaschimmels en verontreinigen te reduceren. En het bleek mogelijk om sediment met mycorrhizaschimmels te begroeien. Bovendien bleken behandelingen met mycorrhizaschimmels minder verontreinigingen te bevatten.

Bekijk het rapport