Over ons

Soil Best is opgericht door Dr. Ir. Jacqueline Baar en is een vervolg op het eerdere werk dat was gericht op de ontwikkeling en toepassing van mycorrhizaschimmels. Soil Best verbreedt zich naar het verbeteren van bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid op basis van de combinatie van fysische, chemische en biologische componenten van de bodem.

Innovaties

Soil Best biedt klanten een duurzame en kosteneffectieve aanpak en/of teeltstrategie. Daarbij wordt uitgegaan van het vervangen van kunstmest en pesticiden door producten met bodemorganismen of producten die bodemorganismen stimuleren. Daarbij worden nutriënten uit de bodem vrijgemaakt: natuurlijke bemesting, en worden de weerbaarheid tegen ziekten en plagen verhoogd: natuurlijke weerbaarheid.

Soil Best is een internationale speler in duurzame bodemverbetering en is in het bijzonder gespecialiseerd in de biologische componenten van de bodem. Soil Best werkt voortdurend aan het ontwikkelen van nieuwe producten. Daarbij richt Soil Best zich vooral op bodemorganismen die functioneel zijn, maar tot nog toe weinig aandacht hebben gekregen.

Advisering en aanpak op maat

Soil Best gaat uit van advisering op maat die passend is bij voor uw vraag. Persoonlijk contact en advies op maat staan dan ook centraal. De advisering onderbouwt Soil Best graag met onderzoek aan de bodem. Door analyses aan de bodem te verrichten, is het mogelijk om een zo passend mogelijk advies met de meest passend producten op te stellen. Graag neemt Soil Best nieuw ontwikkelde producten daarin mee.  

Soil Best ziet graag dat het resultaat van de advisering blijvend is. Daarom biedt Soil Best nazorg in haar advisering op basis van onderzoek aan de bodem. Dit om de bodemverbetering zo succeslvol mogelijk te maken.

Wij zien er naar uit met u samen te werken!

Neem contact op