Topbodem, Akkerwijzer

Hoe werkt het?

Mycorrhizaschimmels zijn bodemschimmels. Enorme netwerken van schimmeldraden vormen deze schimmels in de bodem. Daarbij groeien de schimmeldraden kriskras door de bodem tot enkele meters diep. De schimmels kunnen de kleinste poriën in de bodem binnendringen (zie ook Boek Mycorrhizaschimmels, 2007).

De meeste bodemschimmels leven op zich zelf, maar mycorrhizaschimmels hebben een plant nodig. De schimmeldraden groeien in de wortels. Daar nemen ze suikers (koolstof) afkomstig van de fotosynthese op. In ruil daarvoor ontvangt de plant nutriënten en water. Mycorrhizaschimmels zijn dan ook biologische bemesters en waterleveranciers.

Droogte stress kunnen we dan ook opvangen met mycorrhizaschimmels. Vocht kan door de schimmels beschikbaar worden gemaakt voor de planten. Dit is zelfs mogelijk in grond, die droog aanvoelt. In droge periodes blijven gewassen met mycorrhizaschimmels dan ook doorgroeien, bloeien en zaad vormen. Immers, de schimmeldraden leveren het vocht uit de bodem aan de wortels, ook al lijkt die bodem droog.


Proeven en praktijkervaringen

In een veldproef is de werking van mycorrhizaschimmels bij droogte onderzocht. Gras met mycorrhizaschimmels is vergeleken met onbehandeld gras. Drie weken lang werd geen water gegeven en was er geen neerslag. Het onbehandelde gras werd geel, terwijl het gras met mycorrhizaschimmels groen bleef en doorgroeide (zie Foto 1.).

Foto 1. Gras met mycorrhizaschimmels bleef groen bij droogte, terwijl onbehandeld gras geel werd.

Japanse haver bleek meer wortels te hebben gevormd met mycorrhizaschimmels dan zonder.

In een proef is japanse haver gezaaid met mycorrhizaschimmels vergeleken met japanse haver gezaaid met kunstmest (zie Foto 2). Uit microscopisch onderzoek bleek dat de wortels met mycorrhizaschimmels vitaler waren dan bij de kunstmest behandeling. Mycorrhizaschimmels werden rondom en in de wortels waargenomen. Niet alleen de wortels, ook de schimmeldraden verbonden met de wortels hebben water uit de kleinste poriën kunnen opnemen.

Foto 2. Meer wortels bij japanse haver met mycorrhizaschimmels (rechts) dan met kunstmest (links).

In het voorjaar van 2022 zijn tuinbonen gecoat met mycorrhizaschimmels gezaaid in een akker in de provincie Zeeland. Deze akker kan niet worden beregend. Het water moet dan ook worden opgenomen uit de bodem. Mycorrhizaschimmels zijn daartoe in staat. De tuinbonen hebben zich ontwikkeld tot vitale planten (zie Foto 3.). De opbrengst was goed.

Foto 3. Tuinbonen ingezaaid met mycorrhizaschimmels in een akker in de provincie Zeeland.


Toepassing

Mycorrhizaschimmels kunnen toegediend worden bij het zaaien van gewassen of groenbemesters.

Toepassing van de mycorrhizaschimmels bij de groenbemesters heeft als voordeel dat de mycorrhizaschimmels zich al ontwikkelen voordat de gewassen worden gezaaid. BioMyPro-Terra bevat mycorrhizaschimmels, die geschikt zijn voor groenbemesters. BioMyPro-Terra kan gemengd worden door het zaad. De mycorrhizaschimmels worden dan ook direct meegezaaid met het zaad. Als BioMyPro-Terra wordt toegepast, is kunstmest niet nodig (zie ook https://www.soilbest.nl/nl/top...).

Bij de gewassen kunnen de mycorrhizaschimmels worden toegediend. BioMyPro-Agra bevat mycorrhizaschimmels specifiek voor akkerbouwgewassen in een passende dosering. BioMyPro-Agra is er in granulaat, zowel voor de granulaatstrooier als voor de kunstmeststrooier. Ook is BioMyPro-Agra beschikbaar in water oplosbare vorm, zodat het product kan worden gespoten. Ook is het mogelijk om de mycorrhizaschimmels op het zaad aan te brengen. Het zaad wordt dan gecoat met mycorrhizaschimmels geschikt voor het gewas. BioMyPro-Agra wordt toegepast bij zaaien.

Interesse in de toepassing van mycorrhizaschimmels om droogte stress te voorkomen? U kunt contact met ons opnemen via 06-83190634 of info@soilbest.nl