Droge periodes komen steeds vaker voor. Bodemschimmels kunnen droogtestress van planten verminderen. Planten met deze schimmels kunnen dan ook perioden van droogte overleven. De Volkskrant heeft samen met Dr. Ir. Jacqueline Baar van Soil Best locaties bekeken waarin zij de werking van de schimmels heeft toegelicht.

Lees het artikel en open de pdf.