Soil Best

Soil Best

Soil Best: voor de beste bodems!

Soil Best adviseert over bodemverbetering om bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid te verbeteren. In haar advisering neemt Soil Best fysische, chemische en biologische componenten van de bodem mee.

De advisering van Soil Best is gebaseerd op onderzoek aan fysische, chemische en biologische componenten van de bodem. Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert Soil Best maatregelen of een teelt strategie met passende producten, waarvan Soil Best de levering kan verzorgen. 


Soil Best ontwikkelt voortdurend nieuwe producten om de bodemkwaliteit en bodemvruchtheid te verhogen. 

Uitgangspunten

Bodemverbetering en bodemherstel om bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid te verbeteren staan voorop bij Soil Best. Fysische, chemische en biologische componenten van de bodem zijn geïntegreerd. De bodem bestaat uit een samenspel van deze drie. Ze beïnvloeden elkaar. Soil Best besteedt dan ook aandacht aan de fysische, chemische en biologische componenten van de bodem.


Specialiteiten

De advisering door Soil Best is gebaseerd op onderzoek aan de bodem. Daarvoor biedt Soil Best diverse analyses van de bodem aan.

Soil Best is gespecialiseerd in analyses van bodemleven, de biologische component. Een analyse om het voorkomen van ziekteverwekkende en symbiotische schimmels in het wortelmilieu te bepalen is één van de analyses van Soil Best. Soil Best biedt ook een analyse op diversiteit van bodemschimmels, een analyse op het voorkomen van bodembacteriën en een analyse op regenwormen.

Analyses aan fysische eigenschappen van de bodem voert Soil Best ook uit, zowel in haar laboratorium als in het veld. Ook analyseert Soil Best bodems op pH, EC, organische stof en vochtgehalte. Meer complexe analyse van de bodem op nutriënten is ook mogelijk.