Over Dr. Ir. Jacqueline Baar, directeur van Soil Best BV

In 2012 begon Dr. Ir. Jacqueline Baar zelfstandig te werken. Jacqueline heeft een bedrijf opgericht op het gebied van bodembiologie en de toepassing van mycorrhizaschimmels in de groenvoorziening en landbouw, dat nu Soil Best BV heet. De afgelopen jaren zijn verschillende prijzen gewonnen, waaronder de hoogste ranking in de Nederlandse MKB-innovatie Top 100 van de provincie Gelderland in 2017. In hetzelfde jaar was Jacqueline finalist bij Accenture Innovation Awards. Ook won het bedrijf een Gazelle in 2017.

Jacqueline heeft biologie gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.

Vervolgens promoveerde ze aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen op bodembiologie en mycorrhizaschimmels.

Na haar promotie onderzoek voerde Jacqueline een postdoc aan de Universiteit van Berkeley in de Verenigde Staten uit naar de identificatie van mycorrhizaschimmels. Twee jaar later won ze een Puls-beurs gericht op onderzoek naar mycorrhizaschimmels in natte omgevingen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Van daaruit stapte Jacqueline over naar Praktijkonder Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen Universiteit waar ze zeven jaar heeft gewerkt aan de toepassing van bodemorganismen waaronder bacteriën, strooisel afbrekende schimmels en mycorrhizaschimmels. Jacqueline ontwikkelde het concept om natuurlijke eetbare paddenstoelen in te zetten als een gezonde duurzame voedselbron met economische waarde. Zij ontving voor dit idee een SBIR-subsidie van de Nederlandse minister van Landbouw. In 2007 heeft Jacqueline een door Europees gefinancierd vierjarig netwerk opgezet, COST-Action 870, dat de toepassing van mycorrhizaschimmels promootte.

Jacqueline heeft meer dan 130 publicaties geschreven, is eerste auteur van het boek Mycorrhizaschimmels en redacteur van verschillende boeken over de toepassing van mycorrhizaschimmels (zie www.researchgate.net). Ook is zij columniste voor Boomzorg. Jacqueline geeft regelmatig presentaties, cursussen en gastlessen op HBO- en MBO-instellingen.