Topbodem, Akkerwijzer

Door Dr. Ir. Jacqueline Baar, Soil Best BV.

Steeds meer gunstige ervaringen met chitine komen er. Van chitine of bewerkte chitine, zoals chitiosan, zijn er goede berichten. Chitine is het op één na belangrijkste natuurlijke polymeer ter wereld en heeft unieke eigenschappen. De toepassing van deze biologische component lijkt geschikt voor toepassingen in de akkerbouw.

BioMyPro-NemC is een product op basis van chitine dat Soil Best aanbiedt. In 2021 is onderzocht of toepassing van BioMyPro-NemC in aardappelen leidt tot meer opbrengst. Ook is de werking van BioMyPro-NemC vergeleken met chemische middelen.

Proef
In samenwerking met Soilbest is door Theunisse in 2021 onderzoek uitgevoerd naar de toepassing met BioMyPro-NemC in aardappel. In de proef werden verschillende rijbehandelingen met elkaar vergeleken ten opzichte van onbehandeld: Allstar, Amistar, Allstar samen met Serenade en BioMyPro-NemC. De proef lag in Standdaarbuiten in Noord-Brabant (zie Foto 1.)

In april 2021 werden de aardappelen gepoot en werden de rijbehandelingen toegepast. Daarbij is BioMyPro-NemC in de rij gespoten over de aardappelen bij het poten. BioMyPro-NemC is nogmaals toegepast op de bodem voor het frezen en nog een keer voor het sluiten van het gewas.

Meer groei en goede opbrengst
In juni 2021 was er een positief verschil te zien in het loof van de aardappelplanten waaraan BioMyPro-NemC was toegediend. De aardappelplanten hadden een vitale stand en er is meer loof waargenomen dan in de andere behandelingen.

De wortelgroei was goed in juli 2021 en fijn vertakte wortels waren gevormd. De toepassing van chitine lijkt dan ook voordelig, omdat fijn vertakte wortels het merendeel van de nutriënten en het water opnemen.

Fig. 1. Behandeling BioMyPro-NemC (oranje) leidde tot vergelijkbare of hogere opbrengst dan de andere behandelingen (groen) en onbehandeld (blauw) in de proef in Standdaarbuiten in 2021.

De aardappelen werden in oktober 2021 geoogst. BioMyPro-NemC leidde tot meer opbrengst dan onbehandeld (zie Fig. 1). Ook de andere behandelingen hadden een hogere opbrengst aan aardappelen dan onbehandeld (zie Fig. 1.). Middelen zijn dan ook zinvol om toe te passen, omdat anders de opbrengst achter blijft.

De toepassing van BioMyPro-NemC leidde tot evenveel opbrengst als Amistar en Allstar, en zelfs een hogere opbrengst dan Allstar samen met Serenade (zie Tabel 1). Dit duidt er op dat het duurzame middel BioMyPro-NemC minstens zo effectief is als de chemische middelen Amistar en Allstar.

Meer duurzaam telen
Uit de proef blijkt dat BioMyPro-NemC kan bijdragen aan een meer duurzame teelt. Het duurzame middel met de natuurlijke component chitine kan chemische middelen, zoals Amistar of Allstar, vervangen.

Meer voordelen heeft BioMyPro-NemC. De toepassing daarvan leidt over het algemeen tot meer vitale wortels, en meer weerbaarheid tegen ziekteverwekkende schimmels en aaltjes.

Toepassing en dosering
BioMyPro-NemC is een vloeibaar product. BioMyPro-NemC kan dan ook gespoten worden op de bodem en over de gewassen. BioMyPro–NemC is toegelaten in de biologische landbouw.

BioMyPro-NemC spuiten in een dosering van 10 liter per hectare. In de teelt van aardappelen spuiten in de rij bij het poten, bij het frezen en voor het sluiten van het gewas wordt aanbevolen.