Breed toepasbare producten

Voor herstel van de bodem en het verbeteren van de bodemkwaliteit, kunnen algemeen toepasbare producten worden ingezet.

BioMyPro-ZF-Plus bevat een hoogwaardige kwaliteit zeoliet, een gesteente.  Deze zeoliet heeft een hoge kationenomwisselings-capaciteit (CEC). Toepassing van BioMyPro-Zf_Plus leidt tot een betere bodemkwaliteit, vrijkomen van micro-nutriënten en meer bodemstructuur.

BioMyPro-NemC is een natuurlijk product op basis van chitine. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat chitine een natuurlijke meststof is. Bovendien bevordert chitine de kieming van zaden, wortelgroei en de ontwikkeling van bodemschimmels, zoals mycorrhizaschimmels. Ook verhoogt chitine de weerbaarheid, waardoor ziekteverwekkende schimmels en schadelijke aaltjes minder kans krijgen. BioMyPro–NemC is toegelaten als meststof in de biologische landbouw.

Product

Gewas

Vorm

Verpakking

BioMyPro-ZF-Plus (fijn zeoliet)

Gewassen, bollen, vaste planten, grassen en bomen

Granulaat (fijn) 0,5-1,5 mm

25 kg zak

 

1 bigbag van 1000 kg

BioMyPro-ZF-Plus (grof zeoliet)

Gewassen, bollen, vaste planten, grassen en bomen

Granulaat (grof) 1,5- 2,5 mm

25 kg zak

 

1 bigbag van 1000 kg

BioMy-Pro-NemC

 

Gewassen, bollen, vaste planten, grassen en bomen

 

Vloeibaar

10 liter can/ha

BioMyPro-ThysK

Gewassen, bollen, vaste planten, grassen en bomen

Poeder

(verspuitbaar)

1500 gr in emmer/ha