Akkerbouw

Voor akkerbouwgewassen zijn er BioMyPro-producten die bijdragen aan de bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid. In de producten zit een variatie aan bodemschimmels, waaronder mycorrhizaschimmels. Toepassing van deze symbiotische bodemschimmels draagt bij aan de kieming, toename van wortelgroei, betere opname van nutriënten en water, verminderde gevoeligheid voor ziekteverwekkende schimmels en meer bodemstructuur.

Er zijn BioMyPro-producten met bacteriën. Dit zijn specifieke bacteriën, die voorkomen in de bodem rondom de wortels. In de producten zit een variatie van deze bodembacteriën. Toepassing van bodembacteriën, BioMyPro-Bac, stimuleert de wortelontwikkeling en verbetert de nutriëntopname uit de bodem.

Specifieke bodemschimmels, saprofytische schimmels dragen bij aan de afbraak van gewasresten. Toepassing van saprofytische schimmels, BioMyPro-SAP, bevorderen de vertering van gewasresten.

Aaltjes vangende schimmels zijn bodemschimmels, die van nematoden leven. Deze schimmels leven van in de bodem voorkomende nematoden. Toepassing van aaltjes vangende schimmels leidt tot minder plant pathogene en vrijlevende aaltjes als ook herstel van de bodembalans.

Overzicht van producten voor akkerbouw

Code

Product

Gewas

Vorm

Verpakking

M16-1

BioMyPro- Terra

Mengsels groen- bemesters

Granulaat

5 kg zak/ha

M16-20

BioMyPro- Terra-Plus

Mengsels groen- bemesters

Granulaat

5 kg zak/ha

M16-2

BioMyPro-Gram

Japanse haver, of gras  als groenbemesters

Granulaat

5 kg zak/ha

M16-3

BioMyPro-Agra-GR

Uien, aardappelen en waspeen

Granulaat

10 kg zak/ha

M16-21

BioMyPro-Agra-GR-Plus

Uien, aardappelen en waspeen

Granulaat

10 kg zak/ha

M16-22

BioMyPro-Agra-WS

Uien, aardappelen  en waspeen

Water

100 gr zakje/ha

M16-4

BioMyPro-Agra-WS-Plus

Uien, aardappelen  en waspeen

Water

100 gr zakje/ha

M16-18

BioMyPro-Mycoat1

Uien, peen, granen

Mycorrhiza-schimmels door Soil Best gecoat op zaad

N.v.t.

M16-19

BioMyPro-Mycoat2

Mais

Mycorrhiza-schimmels door Soil Best gecoat op zaad

N.v.t.

M16-23

BioMyPro-AVS

Alle gewassen

Aaltjes vangende schimmels in granulaat

25 kg  zak/ha

M16-24

BioMyPro-SAP

Alle gewassen

Saprofytische schimmels in granulaat

25 kg  zak/ha

M16-8

BioMyPo-Bac

Gewassen, bomen, grassenbollen en

vaste planten

Granulaat

10 kg zak/ha

M16-9

BioMyPro-Bac

Gewassen,bomen, grassen, bollen en

vaste planten

Poeder

(verspuit- baar)

100 gr zakje/ha

M16-10

BioMyPr-Azo

Gewassen,bomen,

grassen, bollen en vaste planten

Poeder

(verspuit- baar)

100 gr zakje/ha