Cursus bodembiologie

De bodem is de basis. Maar wat weet u over bodemprocessen en de rol van het bodemleven? Waar bestaat het bodemleven eigenlijk uit? En hoe belangrijk is bodemleven voor de groei van planten, bomen en gewassen? En hoe kan het bodemleven nuttig worden ingezet?

In de cursus komen onder meer de volgende aspecten aan bod:

  • Wat is bodemleven?
  • Hoe verlopen bodemprocessen?
  • Het nut van bodemorganismen, zoals wormen, schimmels en bacteriën, in de bodem.
  • Hoe te bemesten om het bodemleven te bevorderen? Do’s en Do’nts.
  • Inzicht in kosteneffectieve aanpak en maatregelen.

Deze cursus is geschikt voor iedereen die meer kennis wil opdoen over het bodemleven en bodemprocessen.

Deze cursus wordt gegeven door Dr. Ir. Jacqueline Baar.

Mocht u belangstelling hebben voor deze cursus of presentatie, dan kunt u contact opnemen via info@soilbest.nl of 06-83190634.

Presentatie

Dr. Ir. Jacqueline Baar geeft regelmatig presentaties. In de presentaties gaat Jacqueline in een op specifiek onderwerp in relatie tot de bodem en het bodemleven.

Lees meer

Cursus duurzaam en hoog productief telen

Er is steeds meer aandacht voor duurzaam telen en toch goede opbrengsten realiseren. Daarvoor komen steeds meer producten op de markt.

Lees meer