Mycorrhizaschimmels, sleutelfactor van duurzame landbouw en natuur

met Dr. Ir. Jacqueline Baar als eerste auteur

Samenvatting boek Mycorrhizaschimmels
Mycorrhizaschimmels leven samen met de meerderheid van planten en bomen. Het is een symbiose. De schimmels leveren nutriënten en water uit de bodem aan de wortels in ruil voor koolstof afkomstig van de fotosynthese. Mycorrhizaschimmels zijn dan ook biologische bemesters. Planten en bomen in symbiose met mycorrhizaschimmels zijn veelal vitaal en minder gevoelig voor ziekten en plagen. Ook verbeteren mycorrhizaschimmels de bodemstructuur. Planten en bomen met mycorrhizaschimmels nemen twee tot drie keer zoveel CO2 op.

Het boek Mycorrhizaschimmels toont de sleutelrol van mycorrhizaschimmels in de landbouw en natuur. Dit boek legt uit hoe mycorrhizaschimmels aan hun naam komen en wat mycorrhizaschimmels zijn. Ook gaat het boek in op de verschillende soorten. Uitgelegd wordt wat de functionele rol van deze symbiontische schimmels is. Vervolgens wordt de rol van mycorrhizaschimmels in het verduurzamen van de landbouw en in de natuurontwikkeling met voorbeelden in Nederland en België beschreven.

Je kunt het boek bestellen door te mailen naar info@soilbest.nl of het contact formulier in te vullen.

Het boek Mycorrhizaschimmels kost € 25,- (excl. verzendkosten van € 4,60).