Wilt u meer weten over de bodem? Wilt u kennis op doen over de samenstelling van de bodems, en hoe de samenstelling het bodemleven beïnvloedt als ook hoe het bodemleven van invloed is op de bodem? En wilt u meer weten over hoe u kunt telen door gebruik te maken van het bodemleven, en dat zo goed mogelijk in te zetten in relatie tot de bodemsamenstelling? U kunt deze kennis op doen in de cursus, die dhr. Rinus Struik en ik geven in Ouwerkerk op maandagmiddag 3 februari a.s.

In deze cursus over de bodem en het bodemleven leert u meer over:

-samenstelling van bodems

-diversiteit van bodemorganismen

-functionele rol van bodemorganismen

-fysische eigenschappen, zoals structuur, verdichting, in relatie tot bodemleven

-nutriëntgehalte, pH, EC, organische stof in relatie tot bodemleven

-hoe bodemleven kan worden toegepast in praktijk. 

                              

Heeft u belangstelling voor deze cursus over bodem, bodemleven en de toepassing daarvan in de teelten, dan kunt u contact met ons opnemen.

U kunt ons bereiken via info@soilbest.nl of telefonisch op 06-83190634 of 06-53265313